Jak założyć spółkę z.o.o?

Jak założyć spółkę z.o.o?

brak ocen

Zakładając własną działalność gospodarczą, często zastanawiamy się nad wyborem odpowiedniej formy prawnej. Jednym z popularnych rozwiązań jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (z o.o.). Wyróżnia się ona tym, że jej wspólnicy nie ponoszą odpowiedzialności swoim majątkiem za długi spółki. Aby pomóc ci w przejściu przez proces zakładania spółki z o.o., przygotowaliśmy szczegółowy przewodnik, który zawiera informacje o niezbędnych formalnościach oraz kosztach.

Wybór nazwy spółki i sprawdzenie jej dostępności

Pierwszym krokiem przy założeniu spółki z o.o. w Bytomiu jest wymyślenie unikalnej nazwy, która nie będzie identyczna ani myląco podobna do nazw innych już istniejących podmiotów gospodarczych. Sprawdzenie dostępności nazwy można dokonać w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) oraz w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Sporządzenie umowy spółki

Umowa spółki to dokument, który reguluje zasady funkcjonowania spółki z.o.o. Musi ona zostać sporządzona w formie aktu notarialnego i zawierać następujące informacje:

  • nazwa spółki, siedziba, przedmiot działalności,

  • dane wspólników,

  • wysokość kapitału zakładowego (co najmniej 5 000 zł),

  • ilość i wartość nominalna udziałów przypadających każdemu ze wspólników,

  • informacje na temat zarządu spółki.

Wniesienie wkładów na kapitał zakładowy

Wspólnicy są zobowiązani do wniesienia wkładów na kapitał zakładowy. Wkłady mogą mieć formę pieniężną lub niepieniężną (np. środki rzeczowe, prawa majątkowe). W przypadku wkładów niepieniężnych, wartość majątku powinna być określona przez biegłego rzeczoznawcę.

Rejestracja spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym

Następnym etapem jest złożenie wniosku o wpis spółki do Krajowego Rejestru Sądowego. W tym celu należy wypełnić formularz, dołączyć niezbędne dokumenty oraz opłacić taksę. Dodatkowo, jeżeli przedsiębiorstwo będzie zatrudniać pracowników, konieczne będzie zgłoszenie do ZUS i składanie odpowiednich dokumentów.

Założenie rachunku bankowego

Po zarejestrowaniu spółki z o.o. w KRS, należy otworzyć rachunek bankowy w dowolnym banku. Na rachunek ten powinny zostać wpłacone wkłady na kapitał zakładowy, o ile nie zostały wniesione wcześniej.

Uzyskanie numeru REGON i NIP

Ostatnim krokiem jest uzyskanie numeru identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numeru statystycznego (REGON). W przypadku planowania prowadzenia działalności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT), konieczne jest również zgłoszenie do urzędu skarbowego celem uzyskania statusu podatnika VAT.

Tagi
Artykuły użytkownika
Jak założyć spółkę z.o.o?
Komentarzy:0
brak ocen
Dodaj komentarz
Komentarze

Brak komentarzy

Podobne artykuły
Dlaczego kalendarz to dobry nośnik reklamowy?
Komentarzy:0
brak ocen
Rodzaje katalogów reklamowych
Komentarzy:0
brak ocen
Na czym polega wirtualne wsparcie dla biznesu?
Komentarzy:0
brak ocen